Tjene de som tjener

Guds Ord til millionene

Vårt hovedoppdrag og kall er å skaffe bibler til alle som ønsker å ha sitt eget eksemplar av Guds ord og å nå de unådde med evangeliet om Jesus gjennom det trykte ord.

Hva gjør vi

New Life Ministries visjon er å: Informere om behovet for Bibler og kristen litteratur i ulike deler av verden. Inspirere kristne til å delta i forbønn og givertjeneste til bibelarbeidet. Være en formidler av økonomisk støtte til trykking og distribusjon av Bibler.

Vårt hovedsatsingsfelt er Asia, men vi har også trykket millioner av bibler for Afrika, Øst- Europa og Sør-Amerika, da spesielt til de land hvor det er liten eller ingen tilgang på bibler.

Manga-prosjektet vårt har i over 15 år sørget for at vi har nådd millioner av unådde med evangeliet. Det har vist seg å være et fantastisk evangeliseringsredskap i mange land, både i utviklingsland så vel som i moderne europeiske land.

Vi arrangerer også team-turer til misjonsland hvor deltagerne kommer tett på litteratur- distribusjonen og møter kristne som lever under veldig annerledes forhold enn vi er vant med fra den vestlige verden.

Bibler til
asia

Vårt hovedsatsingsområde er bibler til Asia. Skarer av kristne i mange asiatiske land mangler fortsatt sitt eget eksemplar av Guds Ord. I tillegg er det millioner på millioner som ennå ikke kjenner Jesus. Disse skal også nås.

I Asia finner vi ca 60% av verdens befolkning (ca. 4,7 milliarder). Ca 2,5 milliarder av disse har aldri hørt evangeliet. Det er antatt at hver tredje kristen i Asia opplever forfølgelse.

Vårt kall og vårt oppdrag er å skaffe disse bibler. Noen land er åpne mens andre land er mer lukket. Men ved hjelp av og i samarbeid med en rekke organisasjoner får vi bibler inn til de som trenger BIBELEN aller mest.

Manga-
bøker

Manga er en japansk tegneserieform som er kjent over hele verden, særlig blant barn og ungdom. I 2006 produserte vi og trykket MANGA MESSIAS. Denne boken er basert på de fire evangeliene. Etter hvert har det totalt blitt 6 bøker i vår manga-serie som går fra 1. Mosebok til Åpenbaringen.

Per 2021 er over 13 millioner mangabøker og hefter trykket på 41 språk.  

Ved siden av Bibelen er et ingen annen trykksak vi har opplevd lignende respons , med tanke på mennesker som har kommet til tro. Barn, ungdom og voksne har gjennom disse bøkene blitt grepet av evangeliet og opplevd Jesus som sin personlige frelser i Aisa, Afrika, Amerika og Europa. 

Vært år har vi vår misjonskonferanse. Følg med for informasjon om når og hvor neste års konferanse blir arrangert. 

Om oss

New Life Ministries startet opp sin misjonstrykkeri-virksomhet i Tokyo i 1959. De første årene ble det trykket traktater og evangeliseringsmateriell. I 1978 startet New Life Ministries med bibeltrykking. Siden har virksomheten økt, til vi i dag har et av verdens største, rene bibeltrykkerier, lokalisert rett utenfor Tokyo. Ved hjelp av moderne trykkemaskiner har vi en kapasitet til å trykke 48 bibler per minutt.

New Life Ministries har som hovedmål å «tjene de som tjener» ved å sørge for at de som står i frontlinjene har bibler og annen evangeliseringslitteratur tilgjengelig.

Karibien barn med manga
IMG_8394

I snart 60 år har vi trykket millioner på millioner av bibler, nytestamenter, bøker, blader og traktater med det to mål:

Alle som ønsker det skal kunne ha sin egen bibel.

Nå de unådde med evangeliet om Jesus.

Bidra

For å møte de enorme behovene etter Guds ord og nå de unådde med evangeliet trenger vi at DU vil stå sammen med oss. Vi trenger partnere som vil stå med oss i forbønn og med økonomisk støtte. 

Vi kan trykke en bibel eller en manga-bok for kr. 20,-

Hvor mange barn, ungdom og voksne vil DU være med og gi evangeliet?

Gi direkte via Vipps eller bank HER.

Ja, jeg ønsker å bli fast giver. Vennligst send meg et registreringsskjema. Fyll ut:

Kontakt | Gi

+47 45 80 29 32
post@newlifeministries.no
Nedre Eikervei 12, 3045 Drammen

Gavekonto: 3060.19.41933
Vipps: 71 379